Om oss

hvorfor velge oss

hvorfor velge oss

Miljø og produksjonsutstyr

Vår fabrikk har et rent verksted på 10 000 kvadratmeter, kjerneproduksjonsutstyret er importert fra Tyskland, og 5 FoU-sentre er satt opp over hele landet.

Sterk FoU-styrke

Vårt FoU-senter utgjør 40 % av alle ansatte i selskapet, 70 % av alle ansatte har en bachelorgrad eller høyere, og 30 % har en mastergrad eller høyere.

Kjerneråmateriale

Gjennom uavhengig forskning og utvikling har viktige teknologier som genteknologi, enkel/polyklonalt antistoffprepareringsteknologi og småmolekylær totalsynteseteknologi blitt mestret, som kan brukes til uavhengig å produsere noen av de nødvendige bioaktive materialene, kromatografiske medier, kontroller, kalibratorer og andre vanlige brukte råvarer.

Kvalitetssikring

Selskapets strenge kvalitetskontrollprosedyrer og kvalitetsstyringssystem, standardisering av produksjonsprosesser, inspeksjon av ferdige produkter, tilsyn og inspeksjon, streng kontroll av nøkkelprosesser.